Religia Chrześcijańska – podział na wyznania

Wszystkie wyznania w chrześcijaństwie wierzą, że Jezus jest Synem Bożym i stał się Barankiem Bożym ofiarnym.

 

„Bóg bowiem tak umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

Ewangelia Jana 3:16

Dlaczego Dekalog ma znaczenie?

Chrześcijaństwo jest podzielone na wiele różnych grup zwanych wyznaniami. Pierwszy Kościół nie był organizacją, zrzesza przyjaciół Jezusa zwanych apostołami. Powiedział w Ewangelii Mateusza 18:19-20: „Znowu mówię wam, że jeśli dwoje z was zgodzi się na ziemi, by dotykać czegokolwiek, o co poproszą, to będzie to uczynione dla nich z Ojca mego, który jest w niebie, bo gdzie dwoje lub trzej są zebrani w imię moje, to ja jestem pośród nich”.

Pierwszą chrześcijańską organizacją był Kościół katolicki, który ostatecznie rozpadł się na różne wyznania, szczególnie w latach 1500. odbyło się to za sprawą Marcina Lutra i Jana Kalwina.

obecnie chrześcijaństwo jest podzielone na teologię wschodnią i zachodnią. W ramach tych dwóch podziałów istnieje sześć gałęzi: Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie wschodnie, anglikanizm, prawosławie wschodnie i asyryjskie. Czasami za siódmą gałąź uważany jest restytucjonalizm.

 

Głównymi rodzinami wyznaniowymi protestanckimi są:

 

  • Adwentyści .
  • Baptyści
  • Kongregacjonaliści
  • Luteranie
  • Metodyści
  • Zielonoświątkowcy
  • Prezbiterianie

Zawsze istniała grupa wyznawców judaizmu, Żydów z urodzenia, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza, którzy nadal praktykują niektóre ze swoich żydowskich zwyczajów religijnych, jednocześnie oddając cześć jako chrześcijanie. Wyznania protestanckie są od siebie oddzielone i kilka razy się rozdzieliły. Teologia każdej denominacji jest ustalana przez lokalne rady kościelne lub organy zarządzające.

One Comment on “Religia Chrześcijańska – podział na wyznania”

Dodaj komentarz