Dlaczego Dekalog ma znaczenie?

Żeby zgłębić tajemnice Bożych przykazań należy zaczerpnąć wiedzy w Piśmie Świętym. Pod koniec Księgi Rodzaju i na początku Księgi Wyjścia, dzieci Izraela osiedlają się w Egipcie, ziemi dobrej i obfitej, gdzie wkrótce będą rozkwitać i prosperować – tylko przez krótki czas potem, aby znaleźć się w niewoli i zniewoleniu. Sposób, w jaki ten tłum przekształca się w naród, z i przeciwko Egiptowi, jest przedmiotem Księgi Wyjścia i następujących ksiąg.

 

Najważniejszym wydarzeniem w narodowym w założeniu narodu izraelskiego jest danie prawa na Górze Synaj. Dziesięć przykazań” (Księga Wyjścia 20: 1-14), wypowiedziane tam przez Pana Boga zgromadzonym i niedawno wyzwolonym dzieciom Izraela, stanowią najsłynniejszą naukę Księgi Wyjścia, być może całej Biblii hebrajskiej. Przepisując właściwe postępowanie wobec Boga i człowieka, Dekalog uosabia podstawowe zasady izraelskiego sposobu życia. Następnie to, co zostanie nazwane etyką judeo-chrześcijańską. Nawet w naszym coraz bardziej zeświecczonym wieku, jego wpływ na dominującą moralność Zachodu jest ogromny, aczkolwiek nie zawsze uznawany i mile widziany.

Podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej

Jednak mimo swojej sławy Dekalog jest nadal tylko powierzchownie znany, po części dlatego, że sama jego znajomość koliduje z głębszym zrozumieniem jego nauk. Dążąc do takiego zrozumienia, Dekalog ma na celu również zbudowanie argumentu za trwałym znaczeniem moralnym i politycznym  – znaczeniem uniwersalnym, wykraczającym daleko poza sprzeciw wobec morderstw, cudzołóstwa i kradzieży.