Chrześcijaństwo i Reformacja Protestancka

Reformacja protestancka była religijnym i politycznym rozłamem Kościoła katolickiego i jego wpływu na rządy w Europie. Jej początek datuje się na 31 października 1517 roku, kiedy to niemiecki mnich Marcin Luter przybił swoje 95 tez do kościoła zamkowego w Wittenberdze. To pismo krytykowało Kościół katolicki za jego korupcyjne praktyki. Luter domagał się zreformowania Kościoła, więc nie było to tylko dla bogatych i wykształconych. Zależało mu na tym, aby był on sprawiedliwszy i łatwiejszy dla wszystkich ludzi, biednych i niewykształconych. To rozzłościło przywódców kościelnych. Kiedy Marcin Luter pisał o babilońskiej niewoli Zgromadzenia, cesarz Karol V posłał po niego i złożył to oświadczenie:

 

„Nie mogę przedstawić mojej wiary ani Papieżowi, ani Radom, ponieważ jest oczywiste, jak na dzień dzisiejszy, że często się mylili i zaprzeczali sobie nawzajem. Jeśli więc nie będę przekonany świadectwem Pisma Świętego, nie mogę i nie wycofam…. Tutaj stoję, nie mogę zrobić nic innego. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.”

Lutrowi udzieliło się większe wsparcie, ponieważ więcej ludzi było zdenerwowanych, że nie potrafią czytać katolickiej Biblii napisanej po łacinie. Jego żądanie reform było bardziej skuteczne niż protesty w Anglii w XIV wieku. Kościół katolicki posiadał dużo pieniędzy i posiadał dużo ziemi. Odpuszczenie grzechów opierało się na tym, ile dana osoba miała pieniędzy. Najistotniejszą reformą, o którą zabiegał Luter, było prawdopodobnie to, w jaki sposób uzyskano zbawienie. Uważał, że zbawienie opierało się tylko na wierze, a nie na dobrej pracy nauczanej przez Kościół katolicki lub na ilości posiadanych przez człowieka dóbr.

 

Jak głosi pismo: Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie osiągnęli chwały Bożej, będąc usprawiedliwieni dobrowolnie przez Jego łaskę przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie: którego Bóg ustanowił, aby był przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby ogłosił swoją sprawiedliwość na odpuszczenie grzechów, które są przeszłe, przez wyrozumiałość Bożą.

 

Luter odniósł sukces w swoich żądaniach dotyczących reform i przyłączył się do wysiłków Jana Kalwina, które wydrukowano w wielu językach. Doktryna o zbawieniu przez wiarę stała się podstawowym lokatorem większości kościołów protestanckich.

One Comment on “Chrześcijaństwo i Reformacja Protestancka”

Dodaj komentarz