Miejsce wyznawania wiary- kościół

Budynek  w którym chrześcijanie gromadzą się, by oddać cześć Bogu  zwany jest kościołem. Niektóre kościoły są bardzo ozdobne, inne są  proste wręcz ubogie. Starsze kościoły zostały zbudowane w kształcie krzyża. Nowoczesne kościoły często mają okrągłe plany kondygnacji. Mniejsze zgromadzenia, które nie mają pieniędzy na budowę, spotykają się w domach lub budynkach użyteczności publicznej.

 

 

Interesującymi faktami dotyczącymi kościoła są:

 

Sanktuarium to święty obszar kościoła, który otacza ołtarz. Ołtarz jest drewnianym lub kamiennym stołem, który znajduje się w centrum kościoła i służy do sprawowania Komunii Świętej lub Eucharystii.

 

Często przed sanktuarium znajdują się dwa stanowiska dla mówców. Ewangelia jest czytana, a kaznodzieja wygłasza kazanie z tej po lewej stronie, zwanej amboną. Jest podestem lub podium podniesionym o kilka kroków. Ta strona kościoła jest czasami nazywana stroną Ewangelii. Niektóre ambony są wykonane z mosiądzu, a stojak, na którym znajduje się Biblia, jest w kształcie orła. Słowo ambona pochodzi od łacińskiego słowa ambona, które oznacza „platforma”.

 

Po prawej stronie znajduje się katedra, która po łacinie oznacza „do czytania”. Mównica ta jest używana przez świeckich członków kościoła do czytania ogłoszeń duszpasterskich, prowadzenia zgromadzenia w modlitwie lub do czytania lekcji Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Ta strona kościoła jest nazywana stroną z listem.

 

Prezbiterium jest tą częścią kościoła, która znajduje się pomiędzy sanktuarium a nawą główną. To właśnie tam znajduje się strych i organy. Strych  jest miejscem, w którym znajduje się chór podczas nabożeństw. W niektórych kościołach członkowie chóru noszą długie szaty. Zakrystia jest miejscem, gdzie chór i pastor zakładają swoje szaty. W jednym kościele mogą być dwie zakrystie: jedna dla chóru i jedna dla pastora. Organy i inne instrumenty są częścią większości chórów kościelnych. Organy mogą być małe lub bardzo duże znajdują się ona na strychu.

 

Nawa jest miejscem, w którym ludzie siedzą w ławkach, lub długich ławkach zazwyczaj wykonanych z drewna. Nowsze kościoły mają ławki z poduszkami, które są tapicerowane. Transepty są nawami z boku ławek.

 

Chrzcielnica znajduje się zazwyczaj z tyłu kościoła i jest tam, gdzie dzieci i starsi ludzie są chrzczeni lub chrzczeni. Większość wyznań chrześcijańskich wymaga chrztu, aby stać się członkiem kościoła.

 

Świece są ważną częścią wielu nabożeństw kościelnych, ponieważ Jezus powiedział:

 

„Ja jestem światłością świata; kto pójdzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość światła”.

Ewangelia Jana 8:12

 

Świece można znaleźć przy ołtarzu lub na końcach ławek wzdłuż środkowej nawy. Niektóre nabożeństwa obejmują zapalanie świec w celu pokazania, jak można dzielić się miłością Jezusa lub odmówić modlitwę.