W co wierzyli Olmekowie?

Religia zawsze była bardzo ważnym elementem wszystkich społeczeństw tworzonych przez człowieka. Od naszych początków istniały wierzenia o potężnych istotach, które kierują naszym życiem i które są odpowiedzialne za tworzenie wszystkiego, co nas otacza. W przypadku kultur klasycznych bardzo ciekawe jest to, że ich religie mają wiele czynników podobnych do późniejszych religii z tego samego obszaru. Aby poznać religię jednej z tych klasycznych kultur w tym artykule pomówimy o religii Olmeków.

Kim byli Olmekowie?

Olmekowie to kultura macierzysta obszaru Mezoameryki, uważana za tę, która wytworzyła wiele głównych cech późniejszych ludów mezoamerykańskich. Wpływ ten jest bardzo istotny, będąc powodem, dla którego wiele elementów religijnych występujących u Olmeków można dostrzec również w późniejszych kulturach mezoamerykańskich, takich jak Majowie czy Aztekowie.

Cechy charakterystyczne religii Olmeków

Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć na temat religii Olmeków jest to, że nie wiemy o niej wystarczająco dużo, aby mieć na nią bardzo szeroki pogląd. Jeszcze do niedawna Olmekowie byli społeczeństwem, o którym nie mieliśmy zbyt dużej wiedzy i dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach zaczęliśmy znajdować więcej ich pozostałości. Do tego wszystkiego mamy tylko ogólne wyobrażenie o religii, z których wiele to hipotezy stawiane przez historyków tego terenu.

Należy zauważyć, że większość cech Olmeków analizowano poprzez porównanie podobnej architektury i rzeźb do innych kultur mezoamerykańskich. Niektóre z tych cech religii Olmeków są następujące:

  • Religia ta była politeistyczna, wierzyła w istnienie dużej liczby bogów. Źródła dotyczące tego aspektu są ograniczone i choć wiemy o kilku bogach olmeckich, przyjmuje się, że musiało być ich znacznie więcej/
  • Bogowie reprezentowali wspólne elementy w kulturze Olmeków, będąc wcieleniami najważniejszych dla nich rzeczy. Niektóre przykłady to rolnictwo, zwierzęta lub żywioły.
  • Najważniejszą postacią w ich kulturze był jaguar, który był wówczas zwierzęciem mitycznym.
    Istnieje wiele przedstawień istot w połowie ludzkich i w połowie zwierzęcych, uważano, że bogowie i królowie byli zdolni do tak wielkich wyczynów.
  • Królowie byli ściśle związani z religią, uważano, że mogą dokonywać czynności nadprzyrodzonych i że zostali wybrani przez samych bogów.
  • Istnieli szamani, którzy byli ważnymi postaciami w społeczeństwie. Uważa się, że w niektórych wioskach szamani sprawowali nawet władzę. Więcej o szamanach i magii przeczytasz w dedykowanym portalu: https://www.swiatmagii.pl
  • Istnieją wierzenia, że składano bogom ofiary z ludzi, ale uważa się, że były one znacznie mniejsze niż w późniejszych kulturach mezoamerykańskich, takich jak Aztekowie.
  • Góry były terenami bardzo uduchowionymi, gdyż uważano, że są one skrzyżowaniem nieba, ziemi i piekła.
  • Olmekowie wierzyli, że wszystko na tym świecie jest żywą istotą, nie tylko ludzie i zwierzęta, ale także rzeki i drzewa.