Trzy cnoty wiary chrześcijańskiej

Większość wierzących wie, że potrzebują cnoty, ale czasami nie rozumieją, jakie to ma konsekwencje dla ich życia. Wiara jest jedną z najważniejszych cnót w życiu chrześcijańskim. Kiedy człowiek uczy się żyć w wierze, dzieją się cudowne rzeczy. poniżej znajdują się trzy biblijne prawdy, które pomogą nam w naszych podróżach w wierze.

Wiara jest potrzebna, by przypodobać się Bogu.
Bóg jest jedyną wieczną, samowystarczalną istotą. Jest stwórcą i podporą wszystkich rzeczy. Dzięki swojej naturze posiada On doskonałą moc, mądrość, chwałę, siłę, piękno i miłość. Nie ma takiego jak On. Ze względu na Jego odrębną i Boską naturę, nie możemy nic zrobić poprzez nasze własne śmiertelne wysiłki, aby Mu zaimponować, oprócz naszej wiary w Niego i modlitwy. Bóg jednak wyświęcił wiarę jako metodę, dzięki której możemy zdobyć Jego serce. Widząc jedno ze swoich dzieci, które żyje w pokornej, skoncentrowanej na wierze postawie, odczuwa wielką radość.

Wyznanie wiary jest czymś więcej niż wiarą.

Czym dla Katolików jest wiara ?

Gdyby poprosić przeciętnego człowieka wierzącego o zdefiniowanie wiary, może on powiedzieć, że oznacza to „wiarę w Boga”. Taka definicja jest dobrym punktem wyjścia, ale nie spełnia oczekiwań. Wiara to o wiele więcej. Biblia mówi, że nawet demony wierzą w Boga. Dają umysłową zgodę na Jego istnienie. Ten rodzaj wiary, który porusza serce Boga, wykracza daleko poza takie płytkie uczucia. Wymaga głębokiej zależności i wytrwałej ufności.

Wiara prowadzi do miłości.

Szacunek dla Boga i innych jest złotym standardem chrześcijańskiego życia. Jeśli nie praktykujemy miłości, jesteśmy duchowo niczym. Jak możemy stworzyć miłość, której Bóg pragnie? Trudności i rozczarowania związane z życiem na planecie Ziemia często sprawiają, że trudno się z tym pogodzić. Jasne i proste, czasami nie mamy ochoty kochać Boga i innych. To pomaga dostrzec, że wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do chrześcijańskiej miłości. Musimy tylko zaufać Mu, aby to czynić.