Czym dla Katolików jest wiara ?

Czym jest wiara?

Samo życie w wierze jest łaską lub darem, który prowadzi nas do osobistego, pełnego miłości zjednoczenia z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta łaska pozwala nam zarówno usłyszeć Słowo Boże, jak i zachować je. Wspomniane tutaj cechy wiary przypominają nam o podstawowych sposobach wyrażania, że jest ona dla nas wyzwaniem do stosowania w codziennym życiu.

Wiara jest relacją osobistą i wspólnotową. Wiara jest przede wszystkim osobistym przywiązaniem do Boga. Jednocześnie jest ona wolną zgodą na całą prawdę, która została objawiona przez Boga. Jest to akt wiary w jedynego, prawdziwego Boga. Jest to akt wiary w jedynego, prawdziwego i żyjącego Boga.
Mamy osobistą relację z Trójcą Świętą: Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ale wiara jest również wspólnotowa. Ale wiara jest również wspólnotowa. To nie jest tylko prywatny akt. Podczas zgromadzenia wiernych na Mszy Świętej wyznajemy razem naszą wiarę i jednoczymy nasze serca, gdy doświadczamy siebie jako Ciało Chrystusa.
Osobista wiara wprowadza nas w relację z ludem Bożym, a wiara całego ludu wzmacnia nas w naszej relacji z Bogiem.
Wiara szuka zrozumienia i jest przyjacielem rozumu. Ponieważ wiara jest łaską i darem Boga, pozwala nam zrozumieć wszystko to, co nam objawił, łącznie z całością jego planu. Ponadto pozwala nam zrozumieć wiele tajemnic wiary.
Rozwój w zrozumieniu Bożego Objawienia jest procesem trwającym całe życie. Teologia i katecheza pomagają nam. Nigdy do końca nie rozumiemy tych Boskich tajemnic, ale często zyskujemy wgląd w nie. W tym kontekście wiara i rozum pracują razem, aby odkryć prawdę. Przypuszczenie, że ludzka myśl lub badania naukowe mogą lub powinny być w konflikcie z wiarą, jest błędem, ponieważ to stanowisko zaprzecza podstawowej prawdzie, że wszystko zostało stworzone przez Boga. Badania naukowe i naukowe, prowadzone w sposób wierny rozumowi i prawu moralnemu, nie będą sprzeczne z prawdą objawioną przez Boga.