Podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej

Ogólne rozumienie chrześcijaństwa często obraca się wokół dobra moralnego. Dobro moralne samo w sobie nie jest z pewnością złe, ale nie jest podstawą prawdziwej wiary chrześcijańskiej.

 

A jednak prawdziwi naśladowcy Chrystusa powinni być dobrymi przykładami dobra moralnego. Ale na czym opiera się to dobro moralne? Nie odnosi się ono do żadnej kultury, ani nie jest zdobyte poprzez przestrzeganie pewnych praw. Nie jest ono nawet oparte na tym, w co człowiek wierzy.

 

Fundamentalne prawd wiary chrześcijańskiej

Istnieje co najmniej pięć podstawowych, zasadniczych prawd istotnych dla prawdziwego chrześcijaństwa. Patrząc z perspektywy ewangelicznej. Dzieło Chrystusowego odkupienia jest przyjmowane tylko przez wiarę z powodu dobroci i łaski Bożej.

 

Jezus jest kamieniem węgielnym wiary chrześcijańskiej

Jezus jest sednem Podstawowej Ewangelii i sednem naszej chrześcijańskiej wiary.

Jezus osobiście wzywa nas do naśladowania Go

Jezus dał jedno wszechogarniające przykazanie, aby miłować siebie nawzajem tak, jak On nas umiłował.

Jezus powierzył swoim naśladowcom jedną główną misję szerzyć wiarę.

 

Czy dostrzegasz część wspólną we wszystkich podstawowych prawdach? tak -To Jezus!

 

Wierzący chrześcijanie z Zachodu mają tendencję do przyjmowania wiedzy biblijnej bez jej pełnego zrozumienia. Może to umożliwić komuś wypowiadanie treści biblijnych i wierzeń, ale nie musi prowadzić do internalizacji prawdy.

 

Kiedy prawda jest uzewnętrzniana, osadza się w nas i jest łatwo dostępna do dzielenia się nią z innymi. Ale aby prawda została wchłonięta, człowiek musi przetworzyć ją przez własne myślenie. Często wiąże się to z jakąś formą walki o zrozumienie.