O stworzeniu świata

O stworzeniu świata

Za nami pierwsze ze spotkań biblijnych, które w tym roku prowadzi ks. dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Kim jest ks. dr Piotr Kot?

Z wykształcenia dr nauk teologicznych (teologia biblijna) KUL w Lublinie, lic. nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Nauk Biblijnych w Rzymie, lic. nauk historycznych (patrologia) KUL, mgr teologii (teologia biblijna) PWT we Wrocławiu, wykłada język hebrajski.

Nowy rok akademicki to nowy cykl spotkań związnych z Pismem Świętym. Będzie nowił nazwę “Wigilia Paschalna”, ponieważ każde ze spotań będzie zatrzymaniem się nad jednym z czytań, które są proklamowane w Wielką Noc Zmartwychwstania.

 

Stworzenie świata

Księga Rodzaju jest pierwszą księgą Biblii i również stała się pierwszą księgą do której zajrzeliśmy podczas spotkania biblijnego, by zatrzymać się nad opisem stworzenia świata. Ks. Piotr zadał każdemu dwa pytania: Kim jesteś jako człowiek? Jaki jest sens i cel twojego życia?

Opis stworzenia świata oraz człowieka pozwala spojrzeć na własne życie ze świadomością do jakiego piękna powołał nas Bóg na samym początku; pozwala zrozumieć czym jest obraz Boży w nas; kim jest “pomoc”, którą Bóg stawia bardzo często na naszej drodze życia i do czego ma ona ma się przyczynić.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie biblijne, które odbędzie się 8 listopada. Zatrzymamy się wtedy nad 22 rozdziałem księgi Rodzaju, czyli nad ofiarą Abrahama.

 

 

Galeria